Πληροφορίες

Στο σπουδαστήριο ξένων γλωσσών Βασσάλου ηέμφαση δίνεται στη δημιουργία ολιγομελών τμημάτων με στόχο την προσέγγιση και κάλυψη των αναγκών του κάθε μαθητή προσωπικά.Υπάρχει επίσης η δυνατότητα παράδοσης ιδιαιτέρων μαθημάτων με εξαιρετικά συμφέρουσες χρεώσεις διδάκτρων.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ-ΕΦΗΒΙΚΑ

Για αρχάριους μαθητές (Βeginners) ηλικίας 5-8 ετων.
• Ρre-Junior,για παιδια προσχολικής ηλικίας και Α' δημοτικού.
• A'-B' Junior,για παιδιά Β' η' Γ' δημοτικού.
Για μαθητές επιπέδου Elementary,ηλικίας 8-12 ετών.
• A'-C' Senior.Oι τάξεις αυτές οδηγούν σε εξετάσεις Α1-Α2-Β1.
Για μαθητές Intermediate και Advanced επιπέδου, ηλικίας 12-16 ετών.
• D'-E' Senior,Lower,Advanced,Proficiency class.Οι τάξεις αυτές οδηγούν σε εξετάσεις
επιπέδων Β1-Β2-Γ1-Γ2,των πανεπιστημίων Cambridge,Michigan.


ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Ειδικά προγράμματα για ολα τα επίπεδα, όπου έχετε τη δυνατότητα να να προετοιμαστείτε για
κάποια εξέταση γλωσσομάθειας και να βελτιώσετε τα Αγγλικά σας για σπουδές η' επαγγελματικούς
λόγους.
• Επίπεδα Αρχάριων, Β1, Β2(LOWER), Γ1(ADVANCED), Γ2(PROFICIENCY).
Προγράμματα Cambridge, Michigan, IELTS, TOEIC, ESB κ.α.-για πτυχια αναγνωρισμένα
από τον ΑΣΕΠ.
• Τμήματα Ορολογίας-Ειδικά Αγγλικά για επαγγελματίες σε τομείς όπως
Ιατρική-Νοσηλευτική, Τουρισμός-Ξενοδοχεία, Επιχειρήσεις, Γραμματειακή
Υποστήριξη, Λογιστικά, Οικονομικά, Νομική, Τεχνολογία, Τράπεζες, Αεροπορία, Ναυτικό, Στρατός, Αστυνομία , Flight Attendant, Call Centers, Taxi Drivers, Secreterial, Logistics, Banking, Accounting και άλλες ειδικότητες.


Ειδικές προσφορές

Σε μαθητές Α'-Β' δημοτικού, σε αδέλφια,σε φοιτητές,σε ανέργους

Εγγραφές

Από 2 Σεπτεμβρίου και στη διάρκεια όλου του χρόνου